111222 Науково-методичний центр управління: Персонал
Науково-методичний центр управління
якістю діяльності ПУЕТ
Get Adobe Flash player

Персонал

Менеджери системи якості:

Огуй Н.І., начальник науково-методичного центру управління якістю діяльності, к.е.н., доцент;

Назаренко В.О., доцент кафедри товарознавства продовольчих товарів, к.т.н.;

Тюрікова І.С., доцент кафедри технології та організації харчових виробництв, к.т.н.;

Омельченко Н.В., професор кафедри експертизи та митної справи, к.т.н.;

Фастовець А.А., доцент кафедри фінансів, к.е.н.;

Карпенко Н.М., заступник декана факультету економіки і менеджменту, доцент кафедри туристичного та готельного бізнесу;

Шкурупій О.А., завідувач кафедри міжнародної економіки, професор, д.е.н.;

Шимановська – Даніч Л.М., завідувач кафедри менеджменту організації та зовнішньоекономічної діяльності, професор, к.т.н.

 

Внутрішні аудитори:

Огуй Н.І., начальник науково-методичного центру управління якістю діяльності, к.е.н.;

Назаренко В.О., доцент кафедри товарознавства продовольчих товарів, к.т.н.;

Тюрікова І.С., доцент кафедри технології та організації харчових виробництв, к.т.н.;

Омельченко Н.В., професор кафедри експертизи та митної справи, к.т.н.;

Фастовець А.А., доцент кафедри фінансів, к.е.н.;

Карпенко Н.М., заступник декана факультету економіки і менеджменту, доцент кафедри туристичного і готельного бізнесу;

Шкурупій О.А., завідувач кафедри міжнародної економіки, професор, д.е.н.;

Шимановська – Даніч Л.М., завідувач кафедри менеджменту організації та зовнішньоекономічної діяльності, професор, к.т.н.;

Брітченко І.Г., директор Міжгалузевого інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів, професор, д.е.н.;

Жулинська А.О., молодший науковий співробітник науково-технічного центру;

Мазур Г.М., асистент кафедри технології та організації ресторанного господарства;

Меншикова Ю.М., провідний економіст редакційно-видавничий центр;

Роскладка О.В., доцент кафедри економічної кібернетики, к.е.н.;

Соболь Г.О., доцент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту, к.е.н.;

Широкова Т.І.,  методист вищої категорії науково-методичного центру управління якістю.

 

Методисти науково-методичного центру якості освітньої діяльності:

Широкова Т.І., методист вищої категорії;

Захарова Н.М., методист вищої категорії;

Наливайко Н.Я., методист вищої категорії;

Городницька Ю.В., методист I категорії;

Шевченко К.І., методист.