111222 Науково-методичний центр управління: Впровадження
Науково-методичний центр управління
якістю діяльності ПУЕТ
Get Adobe Flash player

Впровадження

1. Науково-дослідна тема «Розробка системи якості Полтавського кооперативного інституту у відповідності із міжнародними стандартами ІSO серії 9000», 1998-2001 р.р. Виконавці – к.т.н., доцент Валентинова Н.І., к.т.н., доцент  Шимановська-Діанич Л.М.,  к.е.н., доцент Бутенко Н. В., к.е.н., доцент Карпенко О.В., к.е.н., доцент Огуй Н.І., к.т.н., доцент Омельченко Н.В., к.т.н., доцент Шаповал Н.І., ст.викладач Шкурупій О.В., к.е.н., доцент Фастовець А.А., к.п.н., доцент Тодорова І.С.

2. Науково-дослідна тема  «Приведення системи управління якістю освітньої діяльності ПУСКУ у відповідності із вимогами державних стандартів ДСТУ ІSO серії 9001-2001 у світлі Національної доктрини розвитку освіти України», 2002-2004 р.р. Виконавці – к.е.н., професор Косаріна В.П., к.т.н., доцент Шимановська-Діанич Л.М., к.е.н., доцент Огуй Н.І., ст.викладач Карпенко Н.М. 

3. Дисертація на здобуття вченого ступеня доктора педагогічних наук  Стрельнікова  В.Ю. «Теоретичні засади проектування професійно-орієнтованої дидактичної системи підготовки бакалаврів економіки», 2007 р.

4. Дисертація на здобуття вченого ступеня доктора педагогічних наук  Нічуговської Л.І. «Науково-методичні основи математичної освіти студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів», 2006 р.

5. Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата  педагогічних наук  Лебедик Л. В. «Педагогічна підготовка магістрів у вищих економічних навчальних закладах», 2010 р.

6. Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата  педагогічних наук Галайко Ю. А.  «Методична система математичної підготовки майбутніх менеджерів організацій», 2009 р.

7. Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата  педагогічних наук  Кошової О.П. «Формування інформаційно-аналітичних умінь майбутніх економістів в процесі вивчення дисциплін циклу природничо-наукової підготовки», 2011 р.

8. Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата  з фізичного виховання та спорту Марченко О.Ю. «Формування ціннісних категорій особистої фізичної культури у студентської молоді», 2010 р.

9. Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата  педагогічних наук  Вовк Л.І. «Застосування методу аналогії у навчанні фізики студентів нефізичних спеціальностей вищих закладів освіти», 2005 р.

10. Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата  педагогічних наук  Ванжа Н.В. «Самостійна робота студентів економічних спеціальностей у процесі вивчення математичних дисциплін у вищих навчальних закладах», 2004 р.

11. Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата  педагогічних наук  Фомкіна О.Г. «Методична система проведення практичних занять з математики студентам економічних спеціальностей (на базі Кооперативного інституту)», 2000 р.

12. Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата  педагогічних наук Гасюк Л.М. «Формування професійної етики молодших спеціалістів сфери побутового обслуговування у системі навчально-виховної роботи коледжу», 2005 р.

13. Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата  педагогічних наук Момот Ю.В. «Проектна технологія організації позаурочної роботи з хімії учнів загальноосвітніх навчальних закладів», 2010 р.

14. Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата  педагогічних наук Лебедик І.В. «Підготовка майбутніх вчителів іноземних мов до професійної самореалізації в процесі вивчення фахових дисциплін», 2008 р.

15.  Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата  економічних наук Іванов Ю.В. «Формування конкурентних переваг вищих навчальних закладів на ринку освітніх послуг України», 2009 р.

16. Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата  педагогічних наук  Шара С.О. «Професійно-педагогічна адаптація молодих викладачів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю», 2013 р.

17. Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата  педагогічних наук  Король Т.Г. «Система тестового контролю англомовної компетенції у читанні фахової літератури майбутніми фінансистами», 2013 р.

18. Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата  педагогічних наук  Ісичко Л.В. «Використання математичного моделювання у навчанні фізики студентів вищих навчальних закладів», 2013 р.