111222 Науково-методичний центр управління: Семінари
Науково-методичний центр управління
якістю діяльності ПУЕТ
Get Adobe Flash player

Семінари

Управління ризиками як засіб забезпечення якості та дієвості управління закладом вищої освіти

 

У відповідності до вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2015 в Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 17-21вересня та 2 жовтня 2018 року відбулися тренінги щодо управління ризиками у діяльності.

Тренінги проведено науково-методичним центром управління якістю діяльності: Огуй Н.І., начальником; Назаренко В.О., провідним науковим співробітником і Захарченко В.П., методистом 1 категорії. Методологічною базою проведення тренінгів є ДПСЯ М–9-6.1-205-54-18 «Управління ризиками» (автори – Огуй Н.І і Назаренко В.О.).

Цільова група тренінгів – керівники процесів, співробітники кафедр і структурних підрозділів. Слухачі тренінгів набули навики визначення ризиків за  процесами діяльності університету, оцінювання та аналізу впливу того чи іншого ризику, визначення наслідків ризиків та розробки заходів щодо мінімізації їх впливу.

 

Університет готується до проведення ресертифікації

системи управління якістю діяльності відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2015

 

Протягом грудня 2017 року та січня 2018 року в університеті пройшли цикли робочих семінарів для персоналу Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». Метою даних семінарів було проведення навчання усіх категорій співробітників щодо якісної підготовки до ресертифікації системи управління якістю діяльності університету відповідно вимог нової версії міжнародного стандарту  ISO 9001:2015.

Методичні матеріали для проведення семінарів були підготовлені групою менеджерів систем управління (к.е.н., доц. Огуй Н.І., к.т.н., доц. Назаренко В.О., к.т.н., проф. Омельченко Н.В., д.е.н., проф. Шимановською-Діанич Л.М.). Безпосередньо семінари проведені начальником науково-методичного центру управління якістю діяльності Огуй Н.І. і провідним науковим співробітником науково-методичного центру управління якістю діяльності, доцентом кафедри товарознавства продовольчих товарів Назаренко В.О.

Враховуючи оновлення контингенту співробітників університету, висвітлювалися питання щодо історії створення та навчання групи менеджерів систем управління, внутрішніх аудиторів, етапів навчання персоналу, розроблення та впровадження системи управління якістю діяльності в університеті. Слухачі семінарів були ознайомлені з основними змінами нової версії міжнародного стандарту. Обговорювалися ризики у діяльності ректорату, кафедр і структурних підрозділів університету, наслідки та необхідні дії щодо зменшення їх впливу.