111222 Науково-методичний центр управління: Сертифікація СУЯ
Науково-методичний центр управління
якістю діяльності ПУЕТ
Get Adobe Flash player

Сертифікація СУЯ

Діагностичний аудит

системи управління якістю діяльності університету

2009 рік -  у відповідності до наказу ректора  № 77  від 2 грудня 2008 р. в Полтавському університеті споживчої кооперації України проведений аудиторами Української асоціації якості діагностичний аудит.

Мета діагностичного аудиту -  отримання об’єктивних даних щодо ступеню готовності  до сертифікації системи управління якістю діяльності університету за міжнародними стандартами ISO серії 9001.

Рішення аудиторської групи за результатами діагностичного аудиту – система управління якістю діяльності Полтавського університету споживчої кооперації України повністю відповідає вимогам ISO 9001:2000.

Зовнішній аудит

системи управління якістю діяльності університету

2009 рік – за результатами сертифікаційного аудиту Полтавський університет споживчої кооперації України отримав сертифікат № 440030 QM08 відповідності системи управління якістю діяльності вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2008.

Система управління якістю діяльності Полтавського університету споживчої кооперації України сертифікована  в IQNet – Міжнародній мережі сертифікації.

Полтавський університет споживчої кооперації України був першим з вищих навчальних закладів України, який отримав сертифікат відповідності ISO 9001:2009 в IQNet.

Ресертифікація

системи управління якістю діяльності Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

У 2012 р. та 2015  р. за результатами ресертифікації (повторного зовнішнього аудиту) системи управління якістю діяльності університет отримав сертифікат № 440030 QM08 Міжнародної мережі сертифікації (IQNET) і Німецького органу сертифікації (DQS) відповідності системи управління якістю діяльності вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2008.

 

Сертифікати 2012 року.


Сертифікати 2015 року.

У 2018 р. за за результатами ресертифікації (перехідного зовнішнього аудиту) системи управління якістю діяльності університет отримав сертифікат № 440030 QM08 Міжнародної мережі сертифікації (IQNET) і Німецького органу сертифікації (DQS) відповідності системи управління якістю діяльності вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015.

 Сертифікати 2018 року.

Ресертифікаційні аудити проводилися від імені  DQS GmbH (Німецького товариства з сертифікації) аудиторами Органу сертифікації «ПРИРОСТ» Української асоціації якості (член DQS Group).

Наглядовий аудит

системи управління якістю діяльності Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

 

2010, 2011, 2014, 2016, 2017 роки – за результатами наглядових аудитів, на підставі даних і висновків аудиторська група «Української асоціації якості» приймала наступні рішення: система управління якістю діяльності Вищого навчального закладу  Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» відповідає вимогам ISO 9001:2008 (відсутні невідповідності та критичні невідповідності).