111222 Науково-методичний центр управління: Реєстр документів СУЯ
Науково-методичний центр управління
якістю діяльності ПУЕТ
Get Adobe Flash player

Реєстр документів СУЯ

Реєстр документів
системи управління діяльністю
Вищого навчального закладу Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»

№ з/п Назва документу Назва процесу системи управління якістю діяльнлсті університету

Рік затверд-

ження

Концепції  (К)
1 Концепція діяльності Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», 2010 р. Стратегічне планування 2010
2 Концепція інформатизації діяльності та управління Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» на 2011-2015 роки, 2010 р. Стратегічне планування, Інформаційні ресурси 2010
3 Концепція міжнародної діяльності Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», 2012 р. Стратегічне планування,  Міжнародне співробітництво 2012
4 Концепція розвитку дистанційного навчання Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», 2013 р. Стратегічне планування, Навчальна діяльністьі навчально-організаційний процес 2013
5 Концепція діяльності Міжгалузевого інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», 2011 р. Стратегічне планування, Післядипломна освіта 2011
6 Концепція розвитку заочно-дистанційного навчання Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», 2008 р. Стратегічне планування, Навчальна діяльністьі навчально-організаційний процес 2008
7 Концепція розвитку заочно-дистанційного навчання з використанням елементів дистанційних технологій організації навчального процесу, 2011 р. Стратегічне планування, Навчальна діяльністьі навчально-організаційний процес 2011
8 Концепція виховання студентів, 2008 р. Стратегічне планування, Виховання студентської молоді 2008
9 Концепція правової підготовки і виховання студентів, 2008 р. Стратегічне планування, Виховання студентської молоді 2008
10 Концепція практичної підготовки студентів, 2008 р. Стратегічне планування, Навчальна діяльністьі навчально-організаційний процес 2008
11 Концепція гуманітарної підготовки студентів, 2009 р. Стратегічне планування, Виховання студентської молоді 2009
12 Концепція розвитку фізичної культури студентів, 2008 р. Стратегічне планування, Навчальна діяльністьі навчально-організаційний процес 2008
13 Концепція екологічної підготовки студентів, 2008 р. Стратегічне планування, Навчальна діяльністьі навчально-організаційний процес 2008
Програми (П)
1 Програма управління якістю освітньої діляьності Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» на період на 2013-2020 роки, 2013 р. Стратегічне планування 2013
2 Заходи розвитку Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» на період до 2020 року з урахуванням перспектив регіонального ринку праці, 2010 р. Стратегічне планування 2010
3 Програма розвитку міжнародного співробітництва в освітній і наукових сферах Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», 2012 р. Стратегічне планування, Міжнародне співробітництво 2012
4 Програма інформатизації Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» на 2011-2015 роки, 2010 р. Стратегічне планування, Інформаційні ресурси 2010
5 Експериментальна програма розробки та впровадження заочно-дистанційного навчання з використанням елементів дистанційних технологій у Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», 2011 р. Стратегічне планування, Навчальна діяльністьі навчально-організаційний процес 2011
Стандарти (С)
1 Місія Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» та політика у сфері якості, ДПСЯ СТП-9-5.3-12-54-12 Стратегічне планування 2012
2 Статут Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», 2010 р. Стратегічне планування 2010
3 Регламент Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», 2008 р. Стратегічне планування 2008
4 Організаційна структура управління Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», 2011 р. Стратегічне планування 2011
5 Внутрішній аудит роботи структурних підрозділів університету, ДПСЯ СТП-9-8.2.2-01-54-11 Внутрішній аудит 2011
6 Управління виховним процесом, ДПСЯ СТП-9-7.5.1-21-54-09 Виховання студентської молоді 2009
7 Карта  процесу «Стратегічне планування», ДПСЯ СТП-9-5.4.2-99-54-08 Стратегічне планування 2008
8 Карта  процесу «Оперативне управління», ДПСЯ СТП-9-7.2-101-54-08 Оперативне управління 2008
9 Карта процесу «Формування студентського контингенту», ДПСЯ СТП-9-7.4.1-91-54-09 Формування контингенту студентів 2009
10 Карта процесу «Навчальна діяльність», ДПСЯ СТП-9-7.5.1-93-05-08 Навчальна діяльністьі навчально-організаційний процес 2008
11 Карта навчально-організаційного процесу, ДПСЯ СТП-9-7.2-103-05-08 Навчальна діяльністьі навчально-організаційний процес 2008
12 Карта процесу «Навчально-методичне забезпечення», ДПСЯ СТП-9-7.5.1-88-54-09 Навчально-методичне забезпечення 2009
13 Карта процесу «Інформаційне забезпечення», ДПСЯ СТП-9-6.1-61-54-09 Інформаційні ресурси 2009
14 Карта процесу «Наукова діяльність», ДПСЯ СТП-9-7.5.1-96-53-12 Наукова діяльність 2012
15 Карта процесу «Науково-дослідна робота студентів», ДПСЯ СТП-9-7.5.1-95-53-13 Наукова діяльність 2013
16 Карта процесу «Маркетинг освітніх послуг», ДПСЯ СТП-9-7.4.2-90-54-09 Маркетинг ринків і освітніх послуг 2009
17 Карта процесу «Виховання студентської молоді», ДПСЯ СТП-9-7.5.1-97-54-09 Виховання студентської молоді 2009
18 Карта процесу «Управління персоналом», ДПСЯ СТП-9-6.2-102-54-11 Управління персоналом 2011
19 Карта процесу «Управління інфраструктурою», ДПСЯ СТП-9-6.3-104-04-12 Управління інфраструктурою 2012
20 Карта процесу «Міжнародне співробітництво», ДПСЯ СТП-9-8.5.1-105-64-11 Міжнародне співробітництво 2011
21 Карта процесу «Післядипломна  освіта та підвищення кваліфікації», ДПСЯ СТП-9-7.5.1-98-13-09 Післядипломна освіта 2009
22 Кодекс честі студента, 2008 р. Виховання студентської молоді, Навчальна діяльність і навчально-організаційний процес 2008
Положення про дорадчі органи
1 Положення про раду з гуманітарної освіти Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», ДПСЯ ПО-9 -7.5.1-116-22-11 Навчальна діяльністьі навчально-організаційний процес 2011
Положення про види діяльності
1 Положення про внутрішніх аудиторів Внутрішній аудит 2011
2 Положення про відповідальних та уповноважених з питань управління якістю діяльності на факультетах, кафедрах та в інших структурних підрозділах університету, ДПСЯ ПД-9-5.5.1-03-54-09 Всі процеси 2009
3 Коригувальні дії, ДПСЯ ПД-9-8.5.2-05-54-11 Всі процеси 2011
4 Запобіжні дії, ДПСЯ ПД-9-8.5.3-06-54-11 Всі процеси 2011
5 Управління документацією системи якості університету, ДПСЯ ПД-9-4.2.3-10-54-11 Всі процеси 2011
6 Тимчасове положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в університеті, ДПСЯ ПД-9-7.5.1-46-54-12 Навчальна діяльність і навчально-організаційний процес 2012
7 Положення про організацію самостійної та індивідуально-консультативної роботи в університеті, ДПСЯ ПД-9-7.5.2-74-54-12 Навчальна діяльність і навчально-організаційний процес 2012
8 Методична інструкція про організацію навчального процесу в літньому семестрі за кредитно-модульною системою навчання в університеті, ДПСЯ ПД-9-7.5.1-75-54-08 Навчальна діяльність і навчально-організаційний процес 2008
9 Положення про підготовку магістрів за індивідуальним навчальним планом в університеті, ДПСЯ ПД-9-7.5.1-28-54-09 Навчальна діяльність і навчально-організаційний процес 2009
10 Положення про моніторинг навчальної діяльності студентів, ДПСЯ ПД-9-8.2.3-08-54-11 Моніторинг якості освітніх послуг 2011
11 Положення про дистанційне навчання, ДПСЯ ПД-9-7.5.1-133-61-11 Навчальна діяльність і навчально-організаційний процес 2013
12 Положення про навчально-методичне забезпечення дистанційних технологій навчання в університеті, ДПСЯ ПД-9-7.5.1-84-54-08 Навчально-методичне забезпечення, Навчальна діяльність і навчально-організаційний процес 2008
13 Положення про ректорат, ДПСЯ ПД-9-6.2.2-87-54-13 Стратегічне планування, Аналіз системи управління якістю з боку керівництва 2011
14 Положення про моніторинг ринку праці та освітніх послуг, 2008 р. Маркетинг ринків праці і освітніх послуг 2008
15 Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту), 2009 р. Навчальна діяльність і навчально-організаційний процес 2009
16 Положення про викладача-стажиста, ДПСЯ ПД-9-6.2.2-22-54-09 Управління персоналом, Навчальна діяльність і навчально-організаційний процес 2009
17 Положення про школу педагогічної майстерності, ДПСЯ ПД-9-7.5.1-53-54-09 Управління персоналом, Навчальна діяльність і навчально-організаційний процес 2009
18 Положення про органи студентського самоврядування, ДПСЯ ПД-9-7.9.1-115-54-08 Виховання студентської молоді 2008
19 Студентський путівник, 2007 р. Формування контингенту студентів 2007
20 Порадник для роботи з інформаційними технологіями та системами, 2008 р. Інформаційні ресурси 2008
21 Правила прийому до аспірантури та докторантури, 2009 р. Післядипломна освіта 2009
22 Положення про загальноуніверситетський конкурс дипломних робіт (проектів) в університеті, ДПСЯ ПД-9-7.5.1-83-54-08 Навчальна діяльність і навчально-організаційний процес 2008
23 Положення про конкурс науково-методичних робіт і  навчальної методичної літератури , ДПСЯ ПП-9-7.5.1-16-54-09 Навчально-методичне забезпечення 2009
24 Положення про конкурс на краще використання електронних інформаційних ресурсів і технологій в навчальному процесі в університеті, ДПСЯ ПД-9-6.2.2-26-54-09 Інформаційні ресурси, Навчальна діяльність і навчально-організаційний процес 2009
25 Положення про загальноуніверситетський навчально-інтелектуальний конкурс «Студінфо», ДПСЯ ПД-9-7.5.1-107-17-09 Навчальна діяльність і навчально-організаційний процес 2009
26 Положення про Всеукраїнську студентську олімпіаду , 2012 р. Наукова діяльність 2012
27 Положення про конкурс наукових робіт учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, присвячений Міжнародному дню студента, ДПСЯ ПД-9.8.2.3-13-53-12 Формування контингенту студентів, Навчальна діяльність і навчально-організаційний процес 2012
28 Положення про фахову атестаційну комісію з проведення вступних випробувань для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст або магістр, ДПСЯ ПД-9-6.2.2-24-54-09 Формування контингенту студентів 2009
29 Положення про апеляційну комісію, 2011 р. Формування контингенту студентів 2011
30 Положення про відрядження працівників, студентів, аспірантів і докторантів, ДПСЯ ПД-9-6.2.2-52-06-11 Управління персоналом 2011
31 Положення про захист електронної інформації, ДПСЯ ПД-9-7.5.5-140-54-12 Інформаційні ресурси 2012
32 Положення про День кафедри, 2009 р. Інформаційні ресурси 2009
33 Положення про День інформації, 2009 р. Інформаційні ресурси 2009
34 Правила користування послугами електронного читального залу , 2009 р. Інформаційні ресурси 2009
35 Положення про інформаційну роботу інформаційно-бібліографічного відділу бібліотеки, 2009 р. Інформаційні ресурси 2009
36 Система стандартів охорони праці. Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в університеті, ДПСЯ ПД-9-6.2.2-135-04-12 Управління персоналом 2012
37 Система стандартів охорони праці. Положення про управління охороною праці на кафедрах і в структурних підрозділах університету, ДПСЯ ПД-9-6.2.2-136-04-12 Управління персоналом 2012
38 Положення про періодичне друковане видання «Науковий вісник», ДПСЯ ПД-9-7.5.1-68-53-09 Наукова діяльність 2009
39 Положення про газету «Університетський вісник», ДПСЯ ПД-9-7.5.1-108-56-09 Виховання студентської молоді 2009
40 Положення про довузівську підготовку, 2010 р. Формування контингенту студентів 2010
41 Положення про науково-методичну групу за фахом, ДПСЯ ПД-9-6.2.2-49-54-04 Навчальна діяльність 2004
42 Положення про школу управлінського персоналу, ДПСЯ ПД-9-6.2.2-67-54-05 Післядипломна освіта 2005
43 Положення про конференцію трудового колективу, ДПСЯ ПД-9-4.2.1-150-39-13 Стратегічне планування, Аналіз системи управління якістю з боку керівництва, Управління персоналом 2013
44 Положення про видавничу діяльність університету, ДПСЯ ПД-9-7.5.1-71-56-13 Інформаційні ресурси 2013
45 Положення про конкурс науково-дослідних робіт студентів, ДПСЯ ПД – 9.8.2.3-164-53-13 Наукова діяльність 2013
46 Положення про науково-дослідну роботу студентів, ДПСЯ ПД– 9-7.5.1-51-53-13 Наукова діяльність 2013
47 Положення про Збірник наукових робіт студентів
освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр», ДПСЯ ПД-9-7.5.1-109-53-13
Наукова діяльність 2013
48 Положення про конкурс науково-дослідних робіт студентів, ДПСЯ ПД -9.8.2.3-164-53-13 Наукова діяльність 2014
Положення про підрозділи
1 Положення про Вчену раду Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», ДПСЯ ПП-9-7.5.2-76-52-11 Аналіз системи управління якістю з боку керівництва 2011
2 Положення про факультет, ДПСЯ ПП-9-6.2.2-07-54-09 Управління персоналом, Навчальна діяльність і навчально-організаційний процес 2009
3 Положення про кафедру, ДПСЯ ПП-9-6.2.2-09-54-09 Управління персоналом, Навчальна діяльність і навчально-організаційний процес 2009
4 Положення про науково-методичний центр управління якістю діяльності, 2011 р. Всі процеси 2011
5 Положення про навчальний центр, 2010 р. Всі процеси 2010
6 Положення про навчально-науковий інформаційний центр, ДПСЯ ПП – 9.6.2.2-144-62-13 Інформаційні ресурси 2013
7 Положення про центр зв’язків з виробництвом, ДПСЯ ПП-9-6.2.2-69-38-12 Маркетинг ринків праці і освітніх послуг 2012
8 Положення про відділ аспірантури та докторантури, ДПСЯ ПП-9-6.2.2-112-45-09 Наукова діяльність 2009
9 Положення про Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів, ДПСЯ ПП-9-7.5-23-13-10 Післядипломна освіта 2010
10 Положення про фінансово-економічний відділ, ДПСЯ ПП-9-6.2.2-31-47-09 Управління персоналом 2009
11 Положення про бухгалтерію, ДПСЯ  ПП-9-6.2.2-33-06-11 Управління персоналом 2011
12 Положення про відділ кадрів, ДПСЯ ПП-9-6.2.2-34-07-11 Управління персоналом 2011
13 Положення про галузеву науково-дослідну лабораторію харчових виробництв, ДПСЯ ПП-9-6.2.2-44-19-08 Наукова діяльність 2008
14 Положення про науково-дослідний центр «Незалежна експертиза», ДПСЯ ПП-9-7.5.1-62-46-11 Наукова діяльність 2011
15 Положення про вимірювальну лабораторію «ТЕСТ» науково-дослідного центру «Незалежна експертиза», ДПСЯ ПП-9-6.2.2-56-46-12 Наукова діяльність 2012
16 Положення про канцелярію, ДПСЯ ПП-9-6.2.2-79-01-13 Управління персоналом 2013
17 Положення про науково-дослідний центр економічних досліджень, ДПСЯ  ПП-9-6.2.2-85-53-13 Наукова діяльність 2013
18 Положення про міжнародний науково-освітній центр, ДПСЯ ПП-9-6.2.2-137-64-12 Міжнародне співробітництво 2012
19 Положення про приймальну комісію університету, 2011 р. Формування контингенту студентів 2011
20 Положення про бібліотеку, ДПСЯ ПП-9-6.2.2-106-08-09 Інформаційні ресурси 2009
21 Положення про інформаційно-бібліографічний відділ, ДПСЯ ПП-9-6.2.2-110-08-09 Інформаційні ресурси 2009
22 Положення про відділ комплектування та обробки літератури, ДПСЯ ПП-9-6.2.2-111-08-09 Інформаційні ресурси 2009
23 Положення про відділ автоматизації та електронної обробки документів, ДПСЯ ПП-9-6.2.2-120-08-09 Інформаційні ресурси 2009
24 Положення про медіатеку, ДПСЯ ПП-9-6.2.2-127-08-09 Інформаційні ресурси 2009
25 Положення про віртуально-довідкову службу (ВДС) бібліотеки, 2008 р. Інформаційні ресурси 2008
26 Положення про електронний читальний зал, 2008 р. Інформаційні ресурси 2009
27 Положення про інституційний репозитарій університету, ДПСЯ ПП-9-6.1-40-08-12 Інформаційні ресурси 2012
28 Положення про Координаційну раду з роботи інституційного репозитпрію Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», ДПСЯ ПП-9-7.5.2-43-52-12 Інформаційні ресурси 2012
29 Положення про Полтавський центр з євроатлантичної інтеграції України, ДПСЯ ПП-9-6.2.2-124-64-12 Міжнародне співробітництво 2012
30 Положення про Полтавський регіональний центр досліджень і сприяння розвитку кооперації, ДПСЯ ПП-9-6.2.2-126-53-09 Наукова діяльність 2009
31 Положення про навчальне студентське бюро міжнародних інноваційних проектів, ДПСЯ ПП-9-6.2.2-129-16-10 Наукова діяльність 2010
32 Положення про Музей історії університету, 2011 р. Виховання студентської молоді 2011
33 Положення про архівний підрозділ, ДПСЯ ПП-9-6.2.2-128-50-10 Інформаційні ресурси 2010
34 Положення про адміністративно-господарську частину, ДПСЯ ПП-9-6.2.2-113-04-09 Матеріально-технічні ресурси 2009
35 Положення про Полтавський Базовий заочний факультет університету, ДПСЯ ПП-9-6.2.2-57-09-11 Навчальна діяльність і навчально-організаційний процес 2011
36 Положення про службу охорони праці, ДПСЯ ПП-9-6.2.2-55-04-11 Управління персоналом 2011
37 Положення про клуб бухгалтера кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, ДПСЯ ПП-9-6.2.2-60-26-10 Наукова діяльність 2010
38 Положення про клуб «Лідер» кафедри управління персоналом і економіки праці, ДПСЯ ПП-9-6.2.2-64-60-10 Наукова діяльність 2010
39 Положення про культурно-лінгвістичний центр Китаю, ДПСЯ ПП-9-6.2.2-63-54-10 Міжнародне співробітництво 2010
40 Положення про Центр німецької мови та культури, ДПСЯ ПП-9-6.2.2-80-64-11 Міжнародне співробітництво 2011
41 Положение об Азербайджанськом культурно-образовательном центре, ДПСЯ ПП-9-6.2.2-81-64-11 Міжнародне співробітництво 2011
42 Положення про Центр французької мови і культури, ДПСЯ ПП-9-6.2.2-42-64-12 Міжнародне співробітництво 2012
43 Положение о Грузинском культурно-образовательном центре, ДПСЯ ПП-9-6.2.2-149-64-12 Міжнародне співробітництво 2012
44 Положення про редакційно-видавничий відділ універистету, ДПСЯ ПП-9-6.2.2-72-56-13 Інформаційні ресурси 2013
45 Положення про Локальний центр дистанційного навчання  університету, ДПСЯ ПП-9-6.2.2-83-61-11 Навчальна діяльність і навчально-організаційний процес 2011
47 Положення про Головний  науково-навчальний центр дистанційної освіти університету, ДПСЯ ПП-9-6.2.2-92-61-11 Навчальна діяльність і навчально-організаційний процес 2011
48 Положення про відділ обслуговування  навчальною та науковою літературою, ДПСЯ ПП – 9.6.2.2 – 89 -08 -13 Інформаційні ресурси, Наукова дільність 2013
49 Положення про читальний зал для науковців, ДПСЯ ПП – 9.6.2.2 – 151-08 -13 Інформаційні ресурси, Наукова дільність 2013
50 Положення про туристичний інформаційний центр, ДПСЯ ПП – 6.2.2-160-18-13 Навчальна діяльність і навчально-організаційний процес 2013
51 Положення про центр паломницького та цивілізаційного туризму, ДПСЯ ПП – 6.2.2-161-18-13 Навчальна діяльність і навчально-організаційний процес 2013
52 Положення про науково-організаційний відділ, ДПСЯ ПП – 9 – 6.2.2-77-53-13 Наукова діяльність 2013
53 Положення про про науково-дослідну лабораторію «Гостинність» при кафедрі туристичного та готельного бізнесу, ДПСЯ ПП–9-6.2.2-165-18-13 Наукова діяльність 2014
Методики (М)
1 Положення про індивідуальний навчальний план студента та результати його виконання, 2006 р. Навчальна діяльність і навчально-організаційний процес 2006
2 Методика управління навчальним процесом студентів, знання, вміння, навички яких не відповідають вимогам, ДПСЯ М-9-8.3-04-54-12 Навчальна діяльність і навчально-організаційний процес, Управління студентами, знання, вміння, навички яких не відповідають вимогам 2012
3 Порядок оцінювання знань студентів університету з урахуванням вимог Болонської декларації, 2006 р. Засоби контролю знань, вмінь і навичок студентів 2006
4 Порядок ліквідації студентами академічної заборгованості, ДПСЯ М-9-7.5.1-66-05-12 Навчальна діяльність і навчально-організаційний процес 2012
5 Порядок призначення стипендій ректорату та надання пільг студентам, які навчаються на контрактній основі, ДПСЯ М-9-5.2-131-06-10 Соціальне забезпечення персоналу і студентів 2010
6 Положення про курсову роботу (проект), ДПСЯ М-9-7.5.1-47-54-09 Навчальна діяльність і навчально-організаційний процес 2009
7 Положення про дипломну роботу (проект), ДПСЯ  М-9-7.5.1-19-54-08 Навчальна діяльність і навчально-організаційний процес 2008
8 Положення про навчально-методичний посібник для самостійного вивчення навчальної дисципліни, ДПСЯ М-9-4.2.3-50-54-11 Начально-методичне забезпечення 2011
9 Методика управління інформаційними ресурсами освітньої та наукової діяльності університету, ДПСЯ М-9-6.1-58-54-09 Інформаційні ресурси 2009
10 Положення про робочу навчальну програму з навчальної дисципліни, ДПСЯ М-9-7.5.2-73-54-13 Навчальна діяльність і навчально-організаційний процес 2013
11 Тематичний план комплектування бібліотеки, ДПСЯ М-9-4.2.1-147-08-12 Інформаційні ресурси 2012
12 Порядок управління матеріально-технічними ресурсами, ДПСЯ М-9-7.4-119-04-12 Матеріально-технічні ресурси 2012
13 Положення про предметні екзаменаційні та фахові атестаційні комісії з проведення вступних випробувань, ДПСЯ М-9-7.1-39-14-11 Формування контингенту студентів 2011
14 Методичні рекомендації щодо складання плану роботи та звіту про роботу кафедри, ДПСЯ М-9-5.4.2-94-54-12 Оперативне управління 2012
15 Методичні рекомендації щодо складання плану науково-дослідної роботи та звіту про науково-дослідну роботу кафедри, ДПСЯ М-9-5.4.2-100-53-12 Оперативне управління 2012
16 Методичні рекомендації щодо складання плану та звіту роботи структурних підрозділів, ДПСЯ М-9-5.4.2-138-54-12 Оперативне управління 2012
17 Положення про структурний підрозділ університету. Методика розробки, узгодження, впровадження та використання, ДПСЯ М-9-4.2.3-15-54-09 Управління персоналом, Управління інфраструктурою 2009
18 Посадова інструкція. Методика розробки, оформлення, впровадження та використання, ДПСЯ М-9-4.2.3-17-54-11 Управління персоналом 2011
19 Положення про звання Почесного професора університету, 2007 р. Управління персоналом 2007
20 Порядок організації прийому іноземних гостей в Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», 2012 р. Міжнародне співробітництво 2012
21 Інструкція з діловодства, ДПСЯ М-9-4.2-130-01-11 Управління персоналом 2011
22 Управління  професійним розвитком  управлінського персоналу університету, ДПСЯ М-9-6.2.2-29-54-04 Післядипломна освіта 2004
23 Положення про порядок організації, проведення та звітності щодо закордонних стажувань студентів Вищого навчального закладу «Полтавського університет економіки і торгівлі», 2005 р. Міжнародне співробітництво 2005
Настанови (Н)
1 Настанови  з якості, ДПСЯ НЯ-9-4.2.2-70-54-12 Стратегічне планування, Аналіз системи управління якістю з боку керівництва 2012
Робочі інструкції (РІ)
1 Методичні рекомендації щодо  проведення відкритих навчальних занять та взаємовідвідувань навчальних занять науково-педагогічними працівниками кафедри, ДПСЯ РІ-9-4.2.4-36-54-12 Навчальна діяльність і навчально-організаційний процес 2012
2 Положення  про порядок вибору студентами вибіркових навчальних дисциплін навчального плану за кредитно-модульною системою організації навчального процесу, ДПСЯ РІ-9-7.5.1-82-54-08 Навчальна діяльність і навчально-організаційний процес 2008
3 Порядок організації контролю та оцінювання знань студентів за кредитно-модульною системою організації навчального процесу (денна форма навчання), 2009 р. Засоби контролю знань, вмінь і навичок студентів 2009
4 Порядок організації контролю та оцінювання знань студентів за кредитно-модульною системою організації навчального процесу (заочна форма навчання), ДПСЯ РІ-9-8.4-146-09-12 Засоби контролю знань, вмінь і навичок студентів 2012
5 Положення про порядок приймання, зберігання і знищення курсових робіт (проектів) студентів денної і заочної форм навчання, ДПСЯ РІ-9-7.5.1-27-54-09 Навчальна діяльність і навчально-організаційний процес 2009
6 Положення про нормування часу науково-педагогічних працівників з розробки та використання дистанційних курсів в університеті, ДПСЯ РІ-9-7.3.2-132-54-11 Навчальна діяльність і навчально-організаційний процес 2011
7 Інструкція з дистанційних технологій для студентів заочно-дистанційної форми навчання в університеті, 2011 р. Навчальна діяльність і навчально-організаційний процес 2011