111222 Науково-методичний центр управління: Завдання
Науково-методичний центр управління
якістю діяльності ПУЕТ
Get Adobe Flash player

Завдання

Основні завдання

розвитку системи управління якістю діяльності

Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

1.Активний маркетинг і сегментування ринку освітніх послуг, моніторинг вимог замовників, підвищення рівня їх задоволеності  через вдосконалення підготовки фахівців

2.Забезпечення відповідальності керівництва за дієвість функціонування системи управління якістю діяльності університету, створення умов співробітникам для ефективного та якісного виконання функціональних обов’язків

3.Делегування повноважень працівникам, вдосконалення системи мотивації та заохочення персоналу до творчої, ефективної та ініціативної роботи

4.Вдосконалення підходів до проектування процесів, проведення своєчасної актуалізації документованих процедур, забезпечення процесів необхідними ресурсами, визначення результатів процесів і їх впливу на ефективність діяльності університету

5.Використання принципу „командна робота”, забезпечення взаємозв’язку головних, допоміжних і процесів управління

6.Аналіз результатів системи управління якістю діяльності університету, розробка та впровадження дій, спрямованих на поліпшення системи

7.Вимірювання та збір достовірних і точних даних, що мають відношення до якості управління всіма процесами діяльності

8.Організація та застосування взаємовигідних партнерських відносин із вищими навчальними закладами 1-2 рівнів акредитації та загальноосвітніми закладами