111222 Управління ризиками як засіб забезпечення якості та дієвості управління закладом вищої освіти
Науково-методичний центр управління
якістю діяльності ПУЕТ
Get Adobe Flash player

Управління ризиками як засіб забезпечення якості та дієвості управління закладом вищої освіти

У відповідності до вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2015 в Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 17-21вересня та 2 жовтня 2018 року відбулися тренінги щодо управління ризиками у діяльності.

Тренінги проведено науково-методичним центром управління якістю діяльності: Огуй Н.І., начальником; Назаренко В.О., провідним науковим співробітником і Захарченко В.П., методистом 1 категорії. Методологічною базою проведення тренінгів є ДПСЯ М–9-6.1-205-54-18 «Управління ризиками» (автори – Огуй Н.І і Назаренко В.О.).

Цільова група тренінгів – керівники процесів, співробітники кафедр і структурних підрозділів. Слухачі тренінгів набули навики визначення ризиків за  процесами діяльності університету, оцінювання та аналізу впливу того чи іншого ризику, визначення наслідків ризиків та розробки заходів щодо мінімізації їх впливу.

Комментарии закрыты.