111222 До уваги науково-педагогічних працівників, наукових співробітників і аспірантів!
Науково-методичний центр управління
якістю діяльності ПУЕТ
Get Adobe Flash player

До уваги науково-педагогічних працівників, наукових співробітників і аспірантів!

Шановні науково-педагогічні працівники, науковці, аспіранти!

 

Запрошуємо Вас прийняти участь у роботі XXXIX міжнародній науково-методичній конференції «Якість вищої освіти: чинники формування конкурентоспроможності випускників», яка відбудеться 23-24 січня 2014 р. у Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

На конференції будуть працювати такі секції і майстер-класи:

Секція 1. Формування контингенту студентів: досвід, проблеми та шляхи вирішення.

Секція 2. Вдосконалення змісту підготовки студентів.

Секція 3. Інноваційні технології навчання.

Секція 4. Навчально-методичне забезпечення навчального процесу.

Секція 5. Методи та форми контролю знань студентів.

Секція 6. Досвід, проблеми та перспективи вдосконалення самостійної роботи студентів.

Секція 7. Основні напрями наукової діяльності студентів.

Секція 8. Психологічні основи навчання та педагогічна майстерність науково-педагогічних працівників.

Секція 9. Інноваційні форми, методи і технології в практичній підготовці студентів.

Секція 10. Формування духовних цінностей сучасної молоді.

Майстер-клас  «Напрями підвищення результативності використання мультимедійного проектора при проведенні навчальних занять».

Майстер-клас  «Методика проведення ділової гри».

Інформаційний лист до конференції 2014 рус

Інформаційний лист до конференції 2014 укр

 

Комментарии закрыты.