111222 2018 Жовтень
Науково-методичний центр управління
якістю діяльності ПУЕТ
Get Adobe Flash player

Архивы за месяц Жовтень, 2018

Управління ризиками як засіб забезпечення якості та дієвості управління закладом вищої освіти

У відповідності до вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2015 в Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 17-21вересня та 2 жовтня 2018 року відбулися тренінги щодо управління ризиками у діяльності.

Тренінги проведено науково-методичним центром управління якістю діяльності: Огуй Н.І., начальником; Назаренко В.О., провідним науковим співробітником і Захарченко В.П., методистом 1 категорії. Методологічною базою проведення тренінгів є ДПСЯ М–9-6.1-205-54-18 «Управління ризиками» (автори – Огуй Н.І і Назаренко В.О.).

Цільова група тренінгів – керівники процесів, співробітники кафедр і структурних підрозділів. Слухачі тренінгів набули навики визначення ризиків за  процесами діяльності університету, оцінювання та аналізу впливу того чи іншого ризику, визначення наслідків ризиків та розробки заходів щодо мінімізації їх впливу.