111222 Науково-методичний центр управління
Науково-методичний центр управління
якістю діяльності ПУЕТ
Get Adobe Flash player

Управління ризиками як засіб забезпечення якості та дієвості управління закладом вищої освіти

У відповідності до вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2015 в Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 17-21вересня та 2 жовтня 2018 року відбулися тренінги щодо управління ризиками у діяльності.

Тренінги проведено науково-методичним центром управління якістю діяльності: Огуй Н.І., начальником; Назаренко В.О., провідним науковим співробітником і Захарченко В.П., методистом 1 категорії. Методологічною базою проведення тренінгів є ДПСЯ М–9-6.1-205-54-18 «Управління ризиками» (автори – Огуй Н.І і Назаренко В.О.).

Цільова група тренінгів – керівники процесів, співробітники кафедр і структурних підрозділів. Слухачі тренінгів набули навики визначення ризиків за  процесами діяльності університету, оцінювання та аналізу впливу того чи іншого ризику, визначення наслідків ризиків та розробки заходів щодо мінімізації їх впливу.

International Forum and Science and Methodology Conference Poltava 2018 PUET

 

Dear colleagues!

We invite you to take part in the work

of the Jubilee International Forum «Days of Quality in PUET»

dedicated to the 20th anniversary of the Project «Quality Management System

in University Activities»

 and the XLІІІ International Scientific and Methodological Conference

«Quality of Higher Education: Competence Approach in Training a Modern Specialist»

Poltava, November 14 – 15, 2018

 We look forward to seeing you in Poltava on November 14-15, 2018.

We invite you to attend to find a productive exchange of ideas and information and to feel the embrace of a dynamic professional community

 Organizing Committee of the Forum and the Conference

 

Information letter  Forum “Days of Quality in PUET” 2018

XLІІІ Міжнародна науково-методична конференція «Якість вищої освіти: компетентнісний підхід у підготовці сучасного фахівця»

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі  Ювілейного Міжнародного Форуму «Дні якості в ПУЕТ»,

присвяченого 20-річчю проекту «Система управління якістю діяльності університету», та 

XLІІІ Міжнародній науково-методичній ї «Якість вищої освіти: компетентнісний  підхід у підготовці 

сучасного фахівця»

м. Полтава, 14 – 15 листопада 2018 р.

Будемо раді бачити Вас в Полтаві 14-15 листопада 2018 р.

Обіцяємо цікаві та змістовні спілкування!

З повагою, оргкомітет Форуму та конференції

Інформаційний лист Форум і науково-методична конференція 2018

Information letter  Forum “Days of Quality in PUET” 2018

До уваги науково-педагогічних працівників, наукових співробітників і аспірантів!

Шановні науково-педагогічні працівники, науковці, аспіранти!

 

Запрошуємо Вас прийняти участь у роботі XXXIX міжнародній науково-методичній конференції «Якість вищої освіти: чинники формування конкурентоспроможності випускників», яка відбудеться 23-24 січня 2014 р. у Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

На конференції будуть працювати такі секції і майстер-класи:

Секція 1. Формування контингенту студентів: досвід, проблеми та шляхи вирішення.

Секція 2. Вдосконалення змісту підготовки студентів.

Секція 3. Інноваційні технології навчання.

Секція 4. Навчально-методичне забезпечення навчального процесу.

Секція 5. Методи та форми контролю знань студентів.

Секція 6. Досвід, проблеми та перспективи вдосконалення самостійної роботи студентів.

Секція 7. Основні напрями наукової діяльності студентів.

Секція 8. Психологічні основи навчання та педагогічна майстерність науково-педагогічних працівників.

Секція 9. Інноваційні форми, методи і технології в практичній підготовці студентів.

Секція 10. Формування духовних цінностей сучасної молоді.

Майстер-клас  «Напрями підвищення результативності використання мультимедійного проектора при проведенні навчальних занять».

Майстер-клас  «Методика проведення ділової гри».

Інформаційний лист до конференції 2014 рус

Інформаційний лист до конференції 2014 укр

 

Результати наглядового аудиту системи управління якістю діяльності університету

10-11 червня 2013 року в Вищому навчальному закладі „Полтавський університет економіки і торгівлі” аудиторами Органу сертифікації „ПРИРОСТ” Української асоціації якості (член DQS GmbH) був проведений черговий наглядовий аудит Системи управління якістю діяльності університету на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2008.

Заключна нарада аудиторів Органу сертифікації „ПРИРОСТ” Української асоціації якості з членами ректорату університету, 11 червня 2013 року

 За результатами наглядового аудиту аудиторська група на підставі даних і висновків, одержаних під час аудиту, прийняла наступне рішення: система управління якістю діяльності Вищого навчального закладу „Полтавський університет економіки і торгівлі” відповідає вимогам ISO 9001:2008 (відсутні невідповідності та критичні невідповідності).

Виступ головного аудитору Шапран Ліани Федорівни про результати проведення наглядового аудиту системи управління якістю діяльності університету

Аудиторська група рекомендує DQS GmbH подовжити термін дії сертифікату відповідності.

Аудиторська група визнала, що розвиток системи управління якістю діяльності університету відповідає вимогам ISO 9001:2008 (відсутні невідповідності та критичні невідповідності).

 

Університет має координаторів Європейської кредитно-трансферної системи

За підсумками участі в навчальному семінарі з підготовки координаторів Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС), який проводився Центром міжнародної освіти сумісно з Всеукраїнською Академічною спілкою наукових досліджень і педагогічної діяльності, директор навчального центру, доцент Герман Наталія Володимирівна і начальник науково-методичного центру управління якістю діяльності, доцент Огуй Наталія Іванівна отримали СЕРТИФІКАТ КООРДИНАТОРА ЄКТС ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ УКРАЇНИ.

 Програма навчання координаторів ЄКТС ґрунтувалася на рамкових стандартах функціонування ЄПВО в країнах ЄС та особливостях розвитку Болонського процесу в Україні.

Наглядовий аудит системи управління якістю діяльності університету

З 10 по 12 червня 2013 року у Вищому навчальному закладі «Полтавський університет економіки і торгівлі» буде проходити черговий наглядовий аудит системи управління якістю діяльності.

Наглядовий аудит від імені DQS GmbH буде проводити група аудиторів органу сертифікації Української асоціації якості «ПРИРОСТ».

 Мета наглядового аудиту – експертиза системи управління якістю діяльності університету відповідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2008 щодо вдосконалення управління процесами діяльності університету.

Засідання Ліги

23 травня 2013 року у рамках саміту «Ліги національних (республіканських) спілок кооперативних організацій споживчої кооперації країн СНД», який на цьому тижні проходить в Україні, лідери споживчих кооперацій країн Співдружності відвідали Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» і провели засідання другого дня роботи.
У роботі саміту приймають участь лідери споживчої кооперації України, Росії, Білорусі, Азербайджану, Грузії, Казахстану, Киргизстану, Молдови і Таджикистану.

Довідка: Вперше саміт «Ліги національних республіканських спілок кооперативних організацій споживчої кооперації країн СНД», який проходить з 20 до 24 травня, приймає Україна.
Міжнародний вектор діяльності є одним із пріоритетних для Укоопспілки згідно зі стратегією реформування системи споживчої кооперації. Укоопспілка представляє споживчу кооперацію України в низці міжнародних кооперативних організацій. Вона є членом Міжнародного кооперативного альянсу (МКА) з 1992 року, членом Асоціації «Ліга національних (республіканських) кооперативних організацій споживчої кооперації країн Співдружності Незалежних Держав» з червня 2011 року. З січня 2012 року Укоопспілка є членом Європейського співтовариства споживчих кооперативів (Euro Coop).

istanbul escort

22 травня 2013 року колектив Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» відзначає День університету.

У Програмі свята передбачені такі заходи:

  • 10:00 – День здоров’я – спорткомплекс «Олімп»
  • 11:00 – День відкритих дверей – хол університету (2 поверх)
  • 16:00 – Зустріч випускників «Актова зала ПУЕТ»
  • 19:00 – Концертно-розважальне шоу – співоче поле ім. Марусі Чурай
  • Спеціальний гість – гурт «АВІАТОР» зі своєю концертною програмою
  • 21:30 -  святковий феєрверк

Запрошуємо гостей на свято!